famered

famered

Guest

famered@gmail.com

  มวยสากลมีกติการะเบียบที่เข้มงวด (60 views)

16 Jan 2024 12:28

มวยสากลมีกติกา ระเบียบที่เข้มงวดอันเข้มงวด มันเป็นกีฬาที่เน้นความมีระเบียบ เป็นกีฬาที่ใช้จิตวิญญาณ ในการแข่งขันอย่างมาก มวยสด ต้องปฏิบัติตามกติกา ไม่มีการใช้มือและขา นอกเหนือจากการโจมตี และป้องกัน ระเบียบอื่นๆ รวมถึงกติกาในการตัดสินใจ ในกรณีที่มีการแข่งขัน ในรอบสุดท้าย ทั้งนี้มวยสากล มวยคาดเชือก จะต้องอาศัยผู้ตัดสินใจที่มีความรู้ และประสบการณ์ ในการตัดสินใจอย่างเข้มงวด

famered

famered

Guest

famered@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com